TikTok až po dovŕšení sedemnástich rokov? V tomto štáte o chvíľu realita