Instagram spúšťa Live Stories globálne. Aj vy môžete vysielať live video