Amazon predstavil svoj doposiaľ najvybavenejší tablet Fire Max 11