MojAndroid

Jednou z najvýznamnejších udalostí uplynulého roka na slovenskom mobilnom trhu bol tender na frekvencie LTE. Po istom zdržaní a zmene podmienok, o ktorých sme písali v samostatnom článku, bol nakoniec tender koncom augusta spustený a na prelome rokov sme sa dočkali aj výsledkov. Na rozdiel od susednej Českej republiky, kde frekvencie vydražili výhradne pôvodní operátori, bola v slovenskej aukcii úspešná aj štvrtá spoločnosť – telekomunikačná spoločnosť SWAN. Na rozdiel od ostatných potenciálnych záujemcov sa SWAN nedal odradiť menšou podporou nového operátora oproti pôvodným podmienkam a v aukcii nakoniec získal 2 x 15 MHz v pásme 1800 MHz. Zaradil sa tak k trom existujúcim operátorom, ktorí boli v dražbe tiež úspešní.

Náš tip
[Téma týždňa] Všetko o 4G/LTE: história vo svete a príchod na Slovensko

O plánoch nového operátora, jeho spokojnosti s množstvom vydražených frekvencií a spôsobmi, akými sa chce presadiť na preplnenom mobilnom trhu, sme sa porozprávali s tými najpovolanejšími: Jurajom Ondrišom, predsedom predstavenstva spoločnosti SWAN a Miroslavom Strečanským, generálnym riaditeľom a členom predstavenstva spoločnosti SWAN.

Náš tip
Štvrtý operátor Swan predstaví komerčné služby v septembri, ponúknuť chce 4G/LTE dáta za nízke ceny

Pre mnohých ľudí, ktorí svet mobilných technológií nesledujú až tak pozorne, môže byť SWAN relatívne neznáma spoločnosť. Môžete v krátkosti priblížiť jej históriu, pôsobenie a skúsenosti, ktoré chcete využiť ako mobilný operátor?

M. S. – Na trhu sme trinásť rokov, vlastníme okolo tristo wimaxových základňových staníc pre outdoorové siete, vybudovali sme vlastnú optickú sieť s prípojkami do domácností v asi dvadsiatke miest, cez ktoré poskytujeme internetové a televízne služby. Zamestnávame odborníkov, ktorí sa starajú o našu infraštruktúru. Máme teda v podstate všetko, čo by sme inak ako celkom nový operátor museli budovať. Doteraz sme boli aktívni najmä na poli pevných sietí. Teraz sa chceme pomocou 4G služieb posunúť na celkom nový level a plnohodnotne konkurovať trom zavedeným mobilným operátorom. Sme však aktívni aj v iných oblastiach – prevádzkujeme napríklad dátové centrum Perpetuus a sme tiež správcom národnej domény SK-NIC. Sme súčasťou skupiny DanubiaTel, ktorá za rok 2012 vykázala tržby 55 miliónov eur.

SWAN - Miroslav Strečanský

Miroslav Strečanský, generálny riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti SWAN

Ako hodnotíte aukciu frekvencií pre siete LTE, ktorej ste sa zúčastnili? Ste spokojní s jej podmienkami, priebehom a výsledkami? Získali ste všetky frekvencie, o ktoré ste mali záujem?

J. O. – S výsledkami aukcie sme v zásade spokojní, aj keď sme nezískali všetko, čo sme požadovali. Získané frekvencie na pásmo 1 800 MHz považujeme za kompromis. Chceli sme aj frekvencie pre pásmo 800 MHz, ktoré by nám umožnili efektívne pokrývať aj vidiecke oblasti mimo veľkých miest. To nás oproti súčasným operátorom, ktorí tieto frekvencie dostali, dosť znevýhodňuje. Nikto si totiž nebude kupovať službu, ktorá mu funguje len z času na čas. Z tohto dôvodu bude pre nás pokrývanie o niečo zložitejšie. V najbližších týždňoch nás preto čakajú zrejme tvrdé rokovania s ostatnými operátormi. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ich síce zaviazal, aby nám poskytli svoje siete, ale až po tom, ako sami pokryjeme územie s 20 percentami populácie. Preto začneme veľkými mestami. Všetko bude závisieť od toho, aké obchodné podmienky sa nám s nimi podarí vyjednať. Ak to bude nevyhnutné, sme pripravení do rokovaní zainteresovať aj národného regulátora.

Ozývali sa hlasy, že frekvencie ste chceli získať len za účelom ich ďalšieho predaja. Môžete tieto správy dementovať? Chcete sa stať plnohodnotným štvrtým operátorom?

M. S. – Frekvencie sme určite nekupovali s tým, aby sme ich predávali. Už len preto, že ich bytostne potrebujeme. Jadrom nášho biznisu je firemná klientela. Technológia, ktorou ju z veľkej časti obsluhujeme, je WiMax. V polovici roka 2015 nám vyprší licencia na frekvencie v pásme 3,5 GHz, ktoré nám umožňujú jeho prevádzku. Ak by sme stratili kontrolu nad „svojou“ časťou vzdušného priestoru, dostali by sme sa pod existenčný tlak. V prípade aukcie by sa mohlo stať, že by nás veľkí hráči vytlačili z trhu. Naopak, my chceme vybudovať vlastnú sieť, vďaka ktorej budeme môcť konkurovať súčasným operátorom.

Z podmienok aukcie boli vypustené viaceré klauzuly, ktoré mali uľahčiť štart štvrtého operátora, čo zrejme odradilo niektorých potenciálnych uchádzačov o frekvencie. Považujete takýto krok za opodstatnený a neobávate sa, že váš štart bude preto sťažený?

M. S. – Môžem vás ubezpečiť, že štvrtinu populácie budeme mať pokrytú v priebehu pár mesiacov a sieť LTE spustíme skôr ako pred uplynutím šiestich mesiacov. Na druhej strane je pravda, že zmena podmienok nám komplikuje rozbeh. Ako nový operátor nie sme nijakým spôsobom zvýhodnený, keďže pre nás nie sú vyhradené žiadne frekvencie. Okrem toho aj povinný národný roaming bol z pôvodných desiatich rokov skrátený na päť. Priestor na trhu však vidíme. Musíme však prísť s niečím unikátnym, čo neponúkajú existujúci operátori. Biznis musíme postaviť na nových princípoch a službách. Je však jasné, že náš rozmach závisí od cien a podmienok národného roamingu. V krajnom prípade sme schopní fungovať aj bez národného roamingu, no vlastnú sieť by sme v takom prípade museli budovať pozvoľnejšie.

Penetrácia mobilných SIM kariet na Slovensku dosahuje podľa údajov z konca minulého roka takmer 118 percent. Vidíte pri takom rozšírení mobilných služieb priestor na to, že sa presadíte?

J. O. – Vychádzame z toho, že tradičný model postavený na telefonovaní, roamingu a esemeskách dožíva. Telekomunikačný trh stojí na prahu generačnej zmeny, ktorá spôsobí, že tržby z doteraz najsilnejších služieb sa skôr či neskôr zrútia. Naša spoločnosť nie je ničím zaťažená a začína s čistým stolom, čo nám v tomto smere uvoľňuje ruky. V dôsledku týchto zmien sa budú pravdepodobne prerozdeľovať aj trhové priestory a v tom vidíme našu príležitosť. Kľúčovou sférou budú dátové služby, superrýchly mobilný internet s rýchlosťami porovnateľnými s optickými vláknami, kvôli čomu sa 4G siete po celom svete vlastne budujú.

SWAN - Juraj Ondriš

Juraj Ondriš, predseda predstavenstva spoločnosti SWAN

Môžete v krátkosti charakterizovať hlavné krátkodobé a dlhodobé ciele, ktoré chcete ako mobilný operátor dosiahnuť?

J. O. – Ako som už naznačil, súčasný model zarábania na telefonovaní, roamingu a esemeskách je z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Je isté, že sa na scéne objavia dátové paušály. Pri súčasnom biznis modeli by tu bol nulový priestor pre štvrtého operátora. V oblasti dát budeme musieť „tlačiť na pílu“. Kým pred pár rokmi ľudia takmer výlučne e-mailovali a surfovali po webe, dnes zapnú telefón a púšťajú si priamo z internetu videá. Potrebujú preto veľké balíky dát. V budúcnosti sa ich požiadavky ešte zväčšia. Môžem už teraz prezradiť, že naše plány sú istým spôsobom revolučné, pričom toto tvrdenie neplatí iba pre Slovensko.

Budete od začiatku komerčnej prevádzky poskytovať plnohodnotné mobilné služby, t. j. hlasové aj dátové?

M. S. – Chceme vstúpiť na trh s plnohodnotnými mobilnými službami. Ale bez toho, aby sme poznali, ako sa vyvinú rokovania ohľadne národného roamingu, nie je v tejto chvíli možné presnejšie zadefinovať naše portfólio služieb.

Na zverejnenie konkrétnych návrhov paušálov a služieb je teda ešte priskoro, môžete však aspoň v hrubých rysoch načrtnúť vašu stratégiu a hlavné oblasti, kde vidíte priestor na svoje uplatnenie? Čo bude ťažiskom vašej komerčnej ponuky?

J. O. – Dátové služby sú celosvetovým trendom, ktoré menia paradigmu poskytovania telekomunikačných služieb. Budú tvoriť nosnú časť tržieb mobilných operátorov. O to sa opiera naša stratégia. Z nášho pohľadu by bolo samozrejme najlepšie, keby sa táto zmena udiala čo najskôr.

V podmienkach tendra sa uvádza, že do konca roka 2015 musíte pokryť LTE sieťou štvrtinu a do konca roka 2018 polovicu populácie. Trúfate si prípadne aj na viac a môžete svoj zámer v tomto smere aj konkretizovať?

M. S. – Už som to povedal, požiadavky národného regulátora splníme, hoci Slovensko nie je jednoduchá krajina na budovanie pokrytia. Nevyhneme sa horským oblastiam, kde je to dosť náročné. Potrebujeme niečo málo cez 1 000 základňových staníc, neskôr až 1500. V rámci siete WiMax už máme okolo 300 takýchto „sajtov“, ktoré vieme okamžite použiť pri relatívne nízkych nákladoch. To bude pre nás z hľadiska prevádzkových nákladov, výstavby, rýchlosti a ďalších aspektov veľká pomoc.

Frekvencie, ktoré ste získali, sa nehodia na použitie v pohraničných územiach a na vidieku. Plánujete v týchto oblastiach využívať národný roaming? Rokujete už s existujúcimi operátormi?

J. O. – O národnom roamingu, teda využívaní siete niektorého konkurenta, už rokujeme, hoci sme začali len nedávno. Skôr to nebolo možné. Máme záujem o dáta aj hlas. Je to pre nás dôležité, pretože v tomto režime budú môcť zákazníci s našou SIM kartou využívať konkurenčnú sieť, no za služby budú platiť rovnako, ako by boli v našej sieti. Zatiaľ však neviem povedať, aké podmienky bude ten-ktorý operátor ochotný poskytnúť. Musíme sa v rokovaniach najprv posunúť ďalej. Zatiaľ operátori deklarovali jedine ochotu rokovať.

Kúpa frekvencií bola prvým krokom, ale ekonomicky náročná bude aj výstavba vlastnej mobilnej siete. Máte zabezpečené jej financovanie?

M. S. – Investičné náklady odhadujeme na 50 až 100 miliónov eur. Treba však rozlišovať medzi investíciami do technológií a do obchodnej siete. Veľa ľudí si myslí, že technológia je enormne drahá, ale dovolím si tvrdiť, že tá je práve cenovo prístupnejšia. Ďalšie náklady závisia od pokrytia, služieb a množstva faktorov, ktoré sa dnes nedajú predpokladať. Trúfame si financovať túto investíciu z vlastných zdrojov a bankových úverov. Banky sú nás ochotné financovať do trojnásobku zisku EBITDA, ktorý bol v roku 2012 na úrovni 13,8 milióna eur. Ďalšou možnosťou je, že do projektu zapojíme ďalšieho spoločníka. Už to, že sme kúpili licenciu, je predzvesťou, že považujeme tento projekt za realistický.

20.1.2014

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+