Slovak Telekom pokrýva 4G sieťou 80 percent populácie