Nový WiFi štandard “HaLow” znižuje spotrebu no zvyšuje dosah