WhatsApp po novom povoľuje úplné vypnutie upozornení na prichádzajúce správy