V Nórsku funguje dátové centrum pre uchovávanie dôležitých dát pred prírodnou katastrofou