Twitter odpojil aplikácie tretích strán z dôvodu porušovania API