Telekom spúšťa vlastný cloudový obchod s aplikáciami, určený je pre biznis segment