APLIKÁCIA Slovakrail zjednoduší kúpu SMS cestovného lístka. Funguje na vybraných tratiach