Skype Qik – aplikácia od Microsoftu na posielanie krátkych videospráv