Aplikácia Samsung Music získava podporu Android 10 a Android Auto