Samsung predstavil aplikáciu Dropship na prenos súborov medzi Androidom a iOS