ÚVZSR bude mať prístup k telefónnym číslam a pohybu občanov. Novela zákona bola schválená