Apple a Nokia ukončujú patentový spor. Budú vzájomne spolupracovať