Nevyšlo to. Chcel prepašovať 68 telefónov, mal ich pripevnené na tele