Dáta v cloudových úložiskách prispievajú ku klimatickej kríze rovnako ako letecký priemysel