Viac ako polovica aplikácií tretej strany obsahuje pridané knižnice, ktoré zasahujú do súkromia a môžu byť príčinou bezpečnostných dier