Poznáme výhercu Facebook súťaže o retro slúchadlo NeoRetro!