Vybavovanie reklamácie u predajcu na spoplatnenom čísle? Striktne zakázaná praktika