Nová Moto X sa objavila na uniknutých fotografiách s duálnym fotoaparátom