Ďalšia významná strata pre HTC – odchádza Jason Mackenzie, prezident pre americký región