50 MUST HAVE Android aplikácie: GSam Battery Monitor (21.časť)