Facebook sprístupnil s natívnou aplikáciou aj Android SDK 3.0