Ocenení boli najlepší študenti v programovaní s micro:bitmi