Asus a Google začali predávať Chromebit, HDMI kľúč s Chrome OS