Cat Notes

Cat Notes je prehľadná a intuitívna aplikácia, ktorá poskytuje možnosť rýchleho vytvárania poznámok a ich členenia do prehľadných kategórií.Čitať ďalej