Google začína uvoľňovať svojho Assistant-a na podporované zariadenia