Súťaž: Vyhraj Samsung Galaxy A52s či licencie ESET Smart Security Premium a ESET Mobile Security

Zdroj: Miloš Debnár

👇 Zapoj sa a vyhraj👇


Výhry do súťaže venovala spoločnosť


Podmienky súťaže

  1. Organizátor súťaže je portál MojAndroid.sk v spolupráci so spoločnosťou ESET
  2. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné správne odpovedať na všetky 3 súťažné otázky z formulára “Súťaž: Vyhraj Samsung Galaxy A52s či licencie ESET Smart Security Premium a ESET Mobile Security” 
  3. Súťaž začína 08.12.2021 a končí 22.12.2021 o polnoci. Zúčastniť sa môže každý len raz, duplicitné odpovede budú vymazané.
  4. Po skončení súťaže budú vyžrebovaní piati výhercovia. Jeden vyžrebovaný výherca vyhrá smartfón Samsung Galaxy A52s, druhý vyžrebovaný výherca získa licenciu ESET Smart Security Premium, tretí, štvrtý a piaty vyžrebovaný získajú licenciu ESET Mobile Security.
  5. Výhercov oznámime prostredníctvom článku na stránke MojAndroid.sk.
  6. Zapojiť sa do súťaže môže každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže.
  7. Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.
  8. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
  9. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu nepodliehajú.
  10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.