MojAndroid

Od 1. júla prichádza na Slovensko nová doba pre zdravotných poistencov. Tí, ktorí majú občiansky preukaz s elektronickým čipom, už nedostanú nový preukaz poistenca v zdravotnej poisťovni. Nahradí ho práve elektronická časť občianskeho preukazu. Nemusíte sa ale báť, váš súčasný preukaz poistenca bude platiť aj naďalej.

Zmeny iba ak máte OP s čipom

Novinka sa dotkne tých poistencov, ktorí požiadajú o vydanie nového preukazu poistenca z dôvodu straty, krádeže, poškodenia či pri opätovnom prihlásení sa do zdravotnej poisťovne po návrate zo zahraničia. Zároveň môžu títo poistenci požiadať o vydanie európskeho preukazu poistenca, a to bez akéhokoľvek poplatku.

Asociácia zdravotných poisťovní SR („Asociácia“) upozorňuje, že zdravotné poisťovne v súlade s platnou legislatívou nebudú od prvého júla vydávať klasické plastové preukazy poistencov. „Dotkne sa to tých poistencov, ktorí vlastnia občiansky preukaz s elektronickým čipom a ktorí sa vrátia zo zahraničia a prihlasujú sa vo svojej zdravotnej poisťovni, tiež tých, ktorí svoj preukaz poistenca stratili, majú ho poškodený alebo im bol odcudzený, ale aj tých poistencov, ktorí sa rozhodnú zmeniť zdravotnú poisťovňu k 1. januáru 2019 alebo u ktorých sa zmenili ich identifikačné údaje“, hovorí Katarína Kafková z Asociácie. „U ostatných poistencov zostávajú vydané klasické preukazy poistencov aj naďalej v platnosti“, dodáva Kafková.

Prispôsobiť sa budú musieť nemocnice, lekárne aj ordinácie

S touto zmenou počíta aj v tomto roku na plno implementované elektronické zdravotníctvo. Pacient sa tak u lekára po novom preukáže občianskym preukazom s elektronickým čipom a lekár na jeho identifikáciu použije čítačku, do ktorej vloží tento občiansky preukaz. Pri preukazovaní sa nie je podmienkou mať na občianskom preukaze s čipom aktivovaný elektronický podpis. Rovnaký postup platí aj v lekárňach. Pri návšteve nemocnice by poistenec však už nemal nechávať u sestričky svoj občiansky preukaz s elektronickým čipom až do ukončenia hospitalizácie, ako to bolo bežne zaužívané pri klasických preukazoch poistencov. Aj nemocnice musia byť zapojené do elektronického zdravotníctva, identifikácia poistenca prebieha rovnako, ako pri návšteve lekára v ambulancii alebo v lekárni.

„Ak by sa však poistenec stretol s istými komplikáciami u svojho lekára, v lekárni alebo v nemocnici, stále môže svoj poistný vzťah  preukázať aj európskym preukazom zdravotného poistenia („modrá kartička“), ktorý je rovnocennou náhradou klasického preukazu poistenca. Takýto postup je bežný aj v iných krajinách. Napríklad v Českej republike klasické preukazy poistencov vôbec nevydávajú a v plnej miere využívajú len európske preukazy zdravotného poistenia“, hovorí Kafková.

V praxi skôr využijeme európsky preukaz poistenca

Na základe tejto teórie by tak mali byť nemocnice, lekárne a ordinácie vybavené čítačkou elektronických občianskych preukazov. Kým ale prebehne táto zmena kompletne, je veľmi pravdepodobné, že ešte nejaký čas budeme na preukazovanie sa používať súčasný, prípadne európsky preukaz poistenca.

5.7.2018
Zdroj: Tlačová správa
  • IQLogic

    Takéto niečo už dávno malo fungovať v celej EÚ.

+