Zidan Bird – remake známej hry v štýle počítajúceho Dávida