Výučba programovania pre Android sa rozšíri do ďalších škôl