Telegram dostáva úsporný režim batérie a ďalšie vylepšenia