USB nabíjačka, ktorá môže spôsobiť popálenie alebo úraz? Odporúčame ho vrátiť