Tentacles – Enter the Mind: titul, ktorý vás prevedie zákutiami ľudského myslenia