EÚ možno nebude regulovať telekomunikačný trh. Vzniknú monopoly a budeme za služby platiť viac?