Počas vyučovania nemôžu žiaci na Slovensku používať mobilné telefóny