Nová štúdia ukazuje: Android je o 58 % intuitívnejší ako iOS