Nový modulárny kryt ponúka možnosť rozšírenia batérie, ale aj pamäte zariadenia