Smart Power Strip je inteligentná predĺžovačka s mobilnou aplikáciou