HRY | Ski Safari 2 – populárna hra v nových prostrediach