Samsung Secure Folder: Priečinok, pre bezpečné uloženie dát a aplikácií