YouTube predstavil vlastný nástroj na rozmazanie objektov vo videu