Rusi si po zákaze Instagramu vytvoria jeho kópiu. Ukradnú celý jeho dizajn