Problém fragmentácie Androidu je zveličený, tvrdí jeho spolutvorca