Google Fotky sprístupnia AI funkcie aj neplatiacim používateľom. Má to však háčik