Opera Max je otvorená na širšie betatestovanie, má znížiť spotrebu dát až o 50%