Navdy je heads-up displej, ktorý sa dá ovládať gestami a hlasom