GPT-4: Nový ChatGPT, ktorý prichádza do viacerých známych aplikácií